Wawrzaszek A., Aleksandrowicz S., Krupiński M., Drzewiecki W. Influence of Image Filtering on Land Cover Classification when using Fractal and Multifractal Features. PFG Photogrammetrie, Fernerkundung, Geoinformation Jahrgang 2014 Heft 2 (2014), p.101-115

Over the last years, many features describing satellite images have been proposed. In this paper we analyse and compare fractal and multifractal features in the context of the discrimination of the four most common

European Area Frame Sampling Based on Very High Resolution Images

Initiated in 2007, the Area Frame Sampling Europe subtask of the Seasonal and Annual Change Monitoring Service (SATChMo) Core Service in the geoland2 project delivered its final products in 2012. Three of these are

Drzewiecki W., Wawrzaszek A., Aleksandrowicz S., Krupinski M., Bernat K. Comparison of selected textural features as global content-based descriptors of VHR satellite image. Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2013 IEEE International

The paper presents the results of the study of usefulness of selected textural features for describing the content of image chips (1024 by 1024 pixels) cut from WorldView-2 panchromatic images. Several texture analysis techniques

Wawrzaszek A., Krupinski, M. ; Aleksandrowicz S., Drzewiecki W. Fractal and multifractal characteristics of very high resolution satellite images. Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2013 IEEE International.

In our work we analyse fractal and multifractal characteristics for description and extraction of information from very high spatial resolution satellite images. In particular, we propose the degree of multifractality as a parameter for

Wawrzaszek A., Krupiński M., Aleksandrowicz S., Drzewiecki W.: Formalizm multifraktalny w analizie zobrazowań satelitarnych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 25, s.261–272, 2013

W pracy przedstawiamy formalizm multifraktalny, jako narzędzie wspomagające opis i ekstrakcję informacji z wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych. Podejście to opiera się na założeniu, że na pojedynczy obraz (multifraktal) składa się wiele fraktali, każdy o innym

Drzewiecki W., Wawrzaszek A., Krupiński M., Aleksandrowicz S., Bernat K.: Comparison of selected textural features as global content-based descriptors of VHR satellite image – the EROS-A study. 2013 Federated Conference on Computer Science and Information

Texture is considered as one of the most crucial image features used commonly in computer vision. It is important source of information about image content, especially for single-band images. In this paper we present

Stelmaszczuk, M. & Wołk-Musiał, E. (2009). Metodyka przetwarzania oraz ocena przydatności zdjęć termalnych wykonanych przez satelitę Landsat w badaniach geologicznych. Teledetekcja środowiska, 39, 48-58

Interpretacja zdjęć satelitarnych jest jedną z metod stosowanych w badaniach geologicznych. Łatwość pozyskiwania zdjęć satelitarnych i stosunkowo niewielki koszt materiałów wykorzystywanych do celów naukowych spowodowały, że metody teledetekcyjne stały się jednym z podstawowych narzędzi

Sedo, P., Diaz, R., Gracia, V., Romero, L., Piolle, J.F., Kerbaol, V., Michail, A., Pittam, N., Kitson & Stelmaszczuk, M. (2009). PEARL – System do zarządzania środowiskiem portowym. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 20, 2009

Platforma PEARL to system dostosowany do potrzeb portów morskich, który pozwala na integrację danych satelitarnych oraz naziemnych w celu jak najlepszego zarządzania środowiskiem portowym. Dane satelitarne uzupełnione informacjami pozyskanymi z pomiarów insitu, dotyczącymi: jakości

Stelmaszczuk, M., Drzewiecki, W. & Bielecki, M. (2010). Upowszechnianie wykorzystania informacji przestrzennej – propozycja specjalistycznego geoportalu. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej Roczniki Geomatyki. 6, 42, 121–130

W ciągu ostatnich trzydziestu lat Unia Europejska wraz z Europejską Agencją Kosmiczną podjęła znaczące wysiłki na rzecz badań i rozwoju w zakresie monitoringu Ziemi, czego efektem jest powstała dwanaście lat temu idea stworzenia programu

Aleksandrowicz S., Stelmaszczuk M., Bochenek Z., Lewiński S., Turlej K., Groom A., Metz A., Esch T., Gurova E., Vaitkus G., 2010. „Seasonal & Annual Change Monitoring” in Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physi

Seasonal & Annual Change Monitoring (SATChMo) is one of the Core Mapping Services within the geoland2 project. The project is co-founded by the European Commission under the 7th Framework Program in the Space Activity