Gromek A., Jenerowicz M. “SAR imagery change detection method for Land Border Monitoring” 6th International Workshop Analysis of Multi-temporal Remote Sensning Images, In Proc. of MultiTemp 2011, p 213-216, Print ISBN: 978-1-4577-1202-9, DOI: 10.1109/Multi-Temp.2011.6005086

ABSTRACT: Change detection is the process of identifying differences that have occurred in the terrain situation at different times. The Earth Observation (EO) data contribute to obtain the rapid and reliable change detection information

Jenerowicz M., Kemper T., Soille T. “An automated procedure for detection of IDP’s dwellings using VHR satellite imagery” In Proc. of SPIE – Image Signal processing for Remote Sensing XVII, Vol. 8180 (SPIE, Bellingham, WA 2011), 818004

ABSTRACT: This paper presents the results for the estimation of dwellings structures in Al Salam IDP Camp, Southern Darfur, based on Very High Resolution multispectral satellite images obtained by implementation of Mathematical Morphology analysis.

Kemper T., Jenerowicz M., Pesaresi M., Soille P. “Enumeration of dwellings in Darfur camps from GeoEye-1 satellite image using mathematical morphology”. IEE Journal of selected topics in applied Earth Observations and Remote Sensing, Vol. 4, No. 1, March

This paper presents a methodology for the detection of dwelling structures in Darfur camps to estimate the total number of dwellings per camp using GeoEye-1 satellite images. The method is based on a translation

Kemper T., Jenerowicz M., Gueguen L., Poli D., Soille P. “Monitoring changes in the Menik Farm IDP camps in Sri Lanka using multi-temporal very high resolution satellite data”. International Journal of Digital Earth. Taylor&Francis Group, print ISSN 1753 – 8947

ABSTRACT: This paper presents the results of the application of mathematical morphology for the automatic quantification of the number of tents and the detection of changes in the Menik Farm IDP camp in Sri

Jenerowicz M., Kemper T., Pesaresi M., Soille P. “Post-event damage assessment using morphological methodology on 0.5m resolution satellite data.”Italian Journal of Remote Sensing – 2010, 42(3)

ASTRACT: This paper presents the results of the application of mathematical morphology techniques for a semi-automatic quantification of the number of dwellings in an IDP camp in Sri Lanka. The specific assessment was undertaken

Kemper T., Jenerowicz M., Soille P. “Counting people in refugee/IDP camps in Darfur/Sudan: what error is acceptable?”, Proc. of VALgEO 2009, European Comission, Joint Research Centre, pp. 153-155

INTRO: According to the United Nations High Commissioner for Refugees, the forced population displacement has grown in size and complexity in recent years; there were approx. 42 million forcibly displaced people worldwide at the

Lewiński S., Sotnikov O., Krupiński M., Parshyna O., Dąbrowski R., 2012. „Zdjęcia satelitarne SICH-2 – pierwsze analizy”. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 24, ISBN 978-83-61576-22-8 , 2012, s. 177 – 186

STRESZCZENIE: Ukraińskie zobrazowania satelitarne pozyskane z satelity Sich-2 sąnowymidanymi obrazowymi, dostępnymi w sposób operacyjny od końca 2011 roku. Powierzchnia Ziemi jestobrazowana w pięciu kanałach spektralnych. Pozyskiwane dane charakteryzują się zróżnicowaną rozdzielczością przestrzenną. Kanał panchromatyczny,

Stopa K., Nowakowski A., 2012. “MatSIM – automatyczne dopasowanie pary zdjęć satelitarnych metodą analizy cech przestrzennych“ Archiwym Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol. 24, 2012, ISBN 978-83-61576-22-8, s. 357 – 366

STRESZCZENIE: W codziennej praktyce teledetekcyjnej wielokrotnie zachodzi potrzebadopasowania zdjęć „piksel w piksel”. Jest to szczególnie ważne gdy wykonujemy równoczesnąklasyfikacjękilku zdjęćlub analizy porównawcze, których najlepszym przykładem jest detekcjazmian. Dopasowanie zdjęćsatelitarnych, lotniczych, czy teżinnych danych obrazowych

Lewiński S., Aleksandrowicz S., 2012 “Ocena możliwości wykorzystania tekstury w rozpoznaniu podstawowych klas pokrycia terenu na zdjęciach satelitarnych różnej rozdzielczości€ “Archiwym Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol. 23, 2012, ISBN 978-8

STRESZCZENIE: Podjęto próbęprześledzenia możliwości podziału treści zdjęcia, stosowanegow klasyfikacji obiektowej, na dwie podstawowe klasy związane z „niskimi” i „wysokimi” wartościa-mi tekstury w funkcji rożnej rozdzielczości zdjęć. Na podstawie kanału panchromatycznego zdjęciaKOMPSAT-2 o rozdzielczości 1

Aleksandrowicz S., Lewiński S., Kotarba A., 2012 “Zastosowanie transformacji IR-MAD w detekcji zmian na zdjęciach satelitarnych.”€ť Archiwym Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol. 23, 2012, ISBN 978-83-61576-19-8, s. 11€-17

STRESZCZENIE: W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych została opublikowana metoda analizy MAD (Multivariate Alteration Detection) służąca do wykrywania różnic występujących w wielowymiarowych zbiorach danych. Opracowano ją specjalnie dla celów detekcji zmian na podstawie zdjęć wielospektralnych