Kulczyk, S.; Woźniak, E.; Derek, M.; Kowalczyk, M., 2016, How much is the “wonder of nature” worth? The valuation of tourism in the Great Masurian Lakes using travel cost method, Ekonomia i Środowisko, V.4 Nr.59

W artykule przedstawiono wycenę turystyki jako usługi ekosystemowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich.Wycenę przeprowadzono metodą kosztów podróży,wykorzystując wyniki badania kwestionariuszowego (n=499) i dane statystyczne. Uwzględniono szerokie spektrum elementów: koszty dojazdu, koszt czasu dojazdu, koszty noclegu, koszty podejmowanych aktywności oraz koszt zakupu spożywczych wyrobów regionalnych. Uzyskane wyniki pozwoliły na opracowanie mapy zróżnicowania przestrzennego przyrodniczej wartości turystyki w omawianym regionie. Wyrażona wydatkami turystów wartość Wielkich Jezior Mazurskich to ok. 277 mln PLN na sezon letni