LiPS

Projekt LiPS (Light Pollution Sources in Poland) odpowie na pytanie, jak duża jest skala zanieczyszczenia świetlnego w Polsce. W badaniach uwzględnione zostaną: obserwacje satelitarne sensora VIIRS, fotografie satelitarne z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, oraz naziemne fotometryczne i fotograficzne pomiary jasności nocnego nieba. Na bazie tych danych modelowane zostanie zanieczyszczenie światłem dla każdego miejsca w Polsce.

Okres realizacji projektu: 2016-2021
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, konkurs Sonata-Bis
Kierownik projektu: dr Andrzej Z. Kotarba (CBK PAN)