Space Expo w Warszawie

Od 4 do 9 maja 2013 mieszkańcy Warszawy mają okazję by zwiedzić (bezpłatnie) interaktywną wystawę European Space Expo. Celem wystawy jest przybliżenie wszystkim zainteresowanym dwóch największych programów kosmicznych – Galileo (dotyczącego nawigacji satelitarnej) i

Warsztaty na zakończenie projektu GEONetCab

23 kwietnia, w Brukseli odbyły się warsztaty „Risk and environment management: the added value of satellite applications”, zorganizowane w ramach projektu GEONetCab przez Eurisy. Była to okazja do spotkania użytkowników, specjalistów z zakresu teledetekcji

G-SEXTANT: Service Provision of geospatial intelligence in EU External Actions support

Projekt G-SEXTANT jest projektem 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej (UE) i realizowany jest w ramach programu Copernicus (dawniej GMES). Zadanie projektu jest udoskonalenie produktów dostarczających informacji niezbędnych do prowadzenia działań zewnętrznych UE (polityka zagraniczna,

Teledetekcja, czyli…?

Większość informacji o świecie człowiek uzyskuje poprzez wzrok. W przeciwieństwie do innych zmysłów – np. smaku, dotyku – obserwacja wizualna nie wymaga bezpośredniego kontaktu „detektora” (ludzkiego oka) z obserwowanym obiektem: kolor i kształt budynku jesteśmy

Klimatologia

Współczesne badania klimatu w coraz większym stopniu wykorzystują satelitarne obserwacje atmosfery. Perspektywa satelitarna zapewnia ciągłe pokrycie danymi całej planety i jako jedyna technika obserwacyjna oferuje w pełni globalne badania środowiska atmosferycznego. Tradycyjne dane naziemne

Zanieczyszczenia azotanami

Nadmiar azotanów w wodach podziemnych i powierzchniowych powoduje eutrofizację rzek i jezior oraz wykwity toksycznych alg. Zanieczyszczenie wody pitnej prowadzić może np. do problemów w funkcjonowaniu tarczycy czy zaburzeń transportu tlenu w organizmie. W celu

Pokrywa śnieżna

Pokrywa śnieżna jest jednym z najbardziej charakterystycznych wyznaczników pory zimowej. Jej obecność wpływa na zmianę struktury bilansu energii – śnieg odbija dużo więcej promieniowania niż niepokryta śniegiem roślinność, co powoduje ochładzanie atmosfery. Jednocześnie pokrywa

Planowanie przestrzenne

W obecnej dekadzie, liczba ludności miejskiej zrównała się z liczbą ludności zamieszkującej wsie w skali globalnej. W krajach Unii Europejskiej odsetek ludności miejskiej jest jeszcze większy i sięga 74%. Urbanizacja to jeden z głównych

Pomoc humanitarna

Analiza danych satelitarnych, szczególnie danych o metrowej rozdzielczości, jest jednym z niewielu źródeł obiektywnej informacji w sytuacjach konfliktów, wojen domowych. Powszechność i łatwy dostęp do zobrazowań satelitarnych, uczynił je istotnym źródłem informacji dla organizacji pomocy humanitarnej. Centrum

Bezpieczeństwo granic

Bezpieczeństwo granic odgrywa kluczową rolę w rozwoju polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej. W odpowiedzi na obawy organizacji i instytucji państw europejskich związane z  nielegalnym transgranicznym ruchem migracyjnym, zaproponowany został system monitorowania terenów przygranicznych. Jego istotną częścią