Obserwacje Ziemi w parkach narodowych

W dniach 10-12 października 2012 roku odbyły się w Zakopanym siódme warsztaty organizowane przez Tatrzański Park Narodowy. Tematem przewodnim tej edycji warsztatów współorganizowanych przez Centrum Badań Kosmicznych oraz Katedrę Geoinformatyki i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego,

Przedsiębiorco, korzystaj z technologii satelitarnych

Zespół Obserwacji Ziemi CBK PAN wziął udział w serii konferencji “Przedsiębiorco, korzystaj z technologii satelitarnych” organizowanych przez Europejską Unię Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej – UNICORN. Celem imprez było pokazanie perspektyw rozwoju

SPEKTROP-L

SPEKTROP-L jest rozwinięciem projektu SPEKTROP z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach którego powstało i zostało przetestowanych szereg modeli oraz prototyp hiperspektralnego sytemu obrazująco-spektralnego, zaprojektowanego z myślą o usytuowaniu go na pokładzie samolotu. Zastosowanie

Źródła danych satelitarnych

Andrzej Z. Kotarba, ZOZ CBK PAN. Zobrazowania satelitarne (potocznie zwane „zdjęciami”) cieszą się coraz większą popularnością. Dostępne przez lata niemal wyłącznie dla wojska czy środowisk naukowców, dzisiaj są osiągalne praktycznie dla każdego, kto ma

GEONetCab

GEONetCaB czyli GEO Network for Capacity Building to projekt mający na celu określenie i wspomaganie warunków funkcjonowania rynku produktów wykorzystujących zdjęcia satelitarne Ziemi. Szczególny nacisk w projekcie położony jest na monitoring środowiska i klimatu w krajach rozwijających

G-MOSAIC

G-MOSAIC (GMES services for Management of Operations, Situation Awareness and Intelligence for regional Crises) to projekt oferujący przygotowanie serwisów informacyjnych w obszarze bezpieczeństwa zewnętrznego Unii. Zadaniem projektu jest monitorowanie wydarzeń, które mogą prowadzić do

Geoland 2

Projekt Geoland-2 to międzynarodowy projekt typu „Współdziałanie” (Cooperation) dla monitorowania obszarów lądowych. W obszar tematyczny projektu wchodzą między innymi: badanie zmian pokrycia terenu, przepuszczalność gleb, jakość i dostępność wody, planowanie przestrzenne, gospodarka leśna, bilans węgla

LIMES

Projekt LIMES (Land and Sea Monitoring for Environment and Security) realizowany był ramach 6 Programu Ramowego jako część programu Global Monitoring for Environment and Security (GMES), prekursora obecnie działającego unijnego programu Copernicus (https://www.copernicus.eu/en). LIMES

PEARL

PEARL (Port Environmental Information Collector), to projekt badawczy Komisji Europejskiej, którego głównym zadaniem jest stworzenie platformy dla zarządzania środowiskiem portowym, wykorzystującej i integrującej dane satelitarne, lotnicze oraz dane z pomiarów in situ. W odróżnieniu od