PL
EN

 

 

Zakład  Obserwacji Ziemi w CBK PAN
 
 

Dane satelitarne o śniegu

 

Pokrywę śnieżną obserwuje się różnymi technikami, stąd istnieje wiele źródeł danych na jej temat. Każde z nich ma swoje wady i zalety. Na potrzeby tej strony wykorzystaliśmy dane amerykańskiego projektu Interactive Multisensor Snow and Ice Mapping System (IMS). Są one udostępniane poprzez serwery NOAA. Są dostępne dla wszystkich, za darmo.

Jeśli dysponujesz odpowiednią wiedzą merytoryczną z zakresu klimatologii i teledetekcji satelitarnej, umiejętnościami technicznymi z zakresu systemów informacji geograficznej (GIS), oraz dużą ilością wolnego czasu, najprawdopodobniej będziesz w stanie samodzielnie analizować dane IMS. W przeciwnym razie być może warto rozważyć pomoc z naszej strony.

Dane IMS w wersji analizowanej w Centrum Badań Kosmicznych PAN mają już za sobą wstępne przetworzenia, w tym m.in. konwersję do standardowego formatu GeoTIFF oraz weryfikację jednorodności serii czasowej. Dysponujemy danymi o rozdzielczości przestrzennej 24 km/piksel (dane od roku 1997 do dziś) oraz 4 km/piksel (od roku 2004 do dzisiaj). To zbyt mała rozdzielczość, by ocenić warunki śniegowe na stoku narciarskim, ale idealna do określania warunków wzdłuż najważniejszych tras komunikacyjnych, czy warunków klimatycznych w obrębie województw, powiatów, niektórych gmin.

Na tym nie koniec. CBK PAN dysponuje również danymi na temat zasięgu pokrywy śnieżnej z innych satelitów i instrumentów - m.in. MODIS, SEVIRI, VIIRS, Landsat, a w przyszłości satelitów Sentinel europejskiego programu Copernicus. Dane te mogą być analizowane pod kątem konkretnego zapotrzebowania.

Na bazie wymienionych danych możemy opracować zarówno publikacje naukowe, jak i ekspertyzy biznesowe i sądowe, zlecane przez przedstawicieli administracji publicznej i biznesu. Wszystkich zainteresowanych współpracą (zarówno naukową, jak i biznesową), prosimy o kontakt: zoz@cbk.waw.pl.

Śnieg to nie jedyna nasza specjalność. Odwiedź stronę Zespołu Obserwacji Ziemi w CBK PAN, aby poznać bliżej nasze doświadczenie i zakres kompetencji.

 

Przykładowe dane IMS dla Polski - 4 km/piksel
dostępne od roku 2004 (są trescią tej strony)

Przykładowe dane IMS dla Polski - 24 km/piksel
dostępne od roku 1997 (dostępne dla analiz CBK PAN)

 

 
© 2010-2015  | Zakład Obserwacji Ziemi w CBK PAN
 
Analiza danych i koncepcja strony www: Andrzej Kotarba
Utrzymanie strony: Andrzej Kotarba, Kamil Drejer i Adam Włodarkiewicz
Kontakt: zoz@cbk.waw.pl

 

Strona była częściowo rozwijana w ramach następujących projektów:
  GEO Network for Capacity Building - GEONetCab, 2009-2012
  Earth Observation for Economic Empowerment - EOPOWER, 2013-2015
  Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake - FPCUP, 2022-2025

Logo
Uwaga: Dokładamy wszelkich starań, aby strona była tak poprawna, jak to tylko możliwe. Niemniej nie dajemy żadnej gwarancji, że strona jest wolna od błędów. Korzystając ze strony i/lub danych na niej zamieszczonych uznajesz, że robisz to na WŁASNE ryzyko i WŁASNĄ odpowiedzialność. Dane źródłowe, wykorzystane do tworzenia map i wykresów na tej stronie (czyli The Interactive Multisensor Snow and Ice Mapping System) pochodzą z serwerów NOAA (http://www.natice.noaa.gov/ims/), gdzie są dostępne dla wszystkich bez ograniczeń.