GEONetCab

GEONetCaB czyli GEO Network for Capacity Building to projekt mający na celu określenie i wspomaganie warunków funkcjonowania rynku produktów wykorzystujących zdjęcia satelitarne Ziemi. Szczególny nacisk w projekcie położony jest na monitoring środowiska i klimatu w krajach rozwijających się, tzw. nowych państwach członkowskich UE, jak również w państwach spoza Unii Europejskiej. Do konsorcjum projektu należą: Holandia, Francja, Polska, Czechy, Maroko i RPA.

Projekt składa się z trzech części:

  1. Badanie istniejącego potencjału rynku, określenie jego słabych i silnych stron, dostawców i klientów, wskazanie priorytetu działań.
  2. Kontakt z użytkownikami produktów GEO i ustalenie mechanizmów współpracy między nimi a dostawcami.
  3. Działania edukacyjne i marketingowe na rzecz produktów GEO na poziomie regionalnym i globalnym dla korzyści społecznych (strona internetowa, warsztaty, treningi, kampanie informacyjne, projekty międzynarodowe itd.).

GEONetCab jest projektem programu GMES oraz GEOSS (Global Earth Observation System of Systems). Strategia budowania potencjału GEO jest następstwem Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju ONZ, który odbył się w Johannesburgu w 2002 r.

Wyniki

W wyniku realizacji projektu został przygotowany raport przedstawiający stan polskiego rynku obserwacji Ziemi. W tym dokumencie znajduje się informacja o wszystkich instytucjach, organzacjach i firmach, które zajmują się technologiami satelitarnymi, szkolnictwem, badaniem oraz innymi dziedzinami powiązanymi z obserwacją Ziemi w PolsceTym samym zostali wyznaczeni użytkownicy końcowi, dla których wykonane produkty mogą być użyteczne.

Równocześnie zostały przeanalizowane wszystkie możliwe zastosowania technologii satelitarnych na europejskim rynku z korzyścią dla społeczeństwa. Pełen opis znajduje się w raporcie (w języku angielskim) pod linkiem: GEONetCab: Marketing Earth Observation Products & Services part # 2

 

 

Czas trwania projektu: od 1 listopada 2009 r. do 31 października 2012 r.

Strona projektu GEONetCaB