PL
EN

 

 

Zespół Obserwacji Ziemi w CBK PAN
 
 

Pomoc - jak czytać wykresy historyczne?

 

Prezentowana na tej stronie seria satelitarnych obserwacji pokrywy śnieżnej obejmuje okres od zimy 2004/05 do zimy bieżącej. Ze względów praktycznych dane historyczne podzielone zostały na roczne okresy, a każdy z nich pokazany jest na oddzielnych wykresach. Każdą zimę opisują dwa wykresy.

Wykres po lewej to analogia wykresu ze strony głównej. Pokazuje dzienny zasięg pokrywy śnieżnej w Polsce (linia czerwona) na tle zimy "średniej". Wartości na osi pionowej wskazują procent powierzchni Polski pokrytej śniegiem. Zero procent oznacza całkowity brak pokrywy śnieżnej, sto procent - całą Polskę przykrytą warstwą śniegu.

Wykres po prawej to już nie dane dzienne, ale średnie miesięczne (litery nad wykresem to pierwsze litery nazw miesięcy, zaczynając od lipca, kończąc na czerwcu). Z chwilą uśrednienia wartości dobowych utracona zostaje większość informacji o dynamice zmian zasięgu pokrywy śnieżnej. Uzyskiwany jest natomiast pewien syntetyczny obraz zimy. Klimatolodzy najczęściej operują właśnie średnimi miesięcznymi wartościami różnych parametrów.

Zgeneralizowana informacja podana została w formie tzw. wykresów pudełkowych. Pozwalają one ilustrować nie tylko wartość przeciętną dla danego miesiąca (tu wyrażoną jako mediana, czarna pozioma kreska w żółtym prostokącie), ale też zróżnicowanie wartości w miesiącu. Żółty prostokąt pokazuje w jakim zakresie mieściło się 50%. Czarna linia wychodząca z prostokąta to zakres obejmujący około 90% wszystkich obserwacji. Czarne kółka poza czarną linią to przypadki ostające - największe i najmniejsze wartości zaobserwowane w danym miesiącu. Więcej o tego typu wykresach przeczytasz pod adresem http://en.wikipedia.org/wiki/Box_plot. Linia czerwona łączy ze sobą przeciętne miesięczne wartości zasięgu pokrywy śnieżnej, tym razem wyrażone średnią arytmetyczną. 

 

 
© 2010-2015  | Zespół Obserwacji Ziemi w CBK PAN
 
Analiza danych i koncepcja strony www: Andrzej Kotarba
Utrzymanie strony: Andrzej Kotarba i Adam Włodarkiewicz
Kontakt: zoz@cbk.waw.pl

Centrum Badań Kosmicznych PAN
 

Strona była częściowo rozwijana w ramach następujących projektów::
  GEO Network for Capacity Building - GEONetCab (http://www.geonetcab.eu/), 2009-2012
  Earth Observation for Economic Empowerment - EOPOWER (http://www.eopower.eu/),
2013-2015

  
Uwaga: Dokładamy wszelkich starań, aby strona była tak poprawna, jak to tylko możliwe. Niemniej nie dajemy żadnej gwarancji, że strona jest wolna od błędów. Korzystając ze strony i/lub danych na niej zamieszczonych uznajesz, że robisz to na WŁASNE ryzyko i WŁASNĄ odpowiedzialność. Dane źródłowe, wykorzystane do tworzenia map i wykresów na tej stronie (czyli The Interactive Multisensor Snow and Ice Mapping System) pochodzą z serwerów NOAA (http://www.natice.noaa.gov/ims/), gdzie są dostępne dla wszystkich bez ograniczeń.