Badania przeprowadzane na dużych zbiorach danych satelitarnych i lotniczych:
1. Rozwój wybranych metod analizy multifraktalnej na potrzeby opisu zobrazowań teledetekcyjnych;
2. Wykrywanie zmian na wysoko i bardzo wysokorozdzielczych danych satelitarnych;
3. Analiza pojemności informacyjnej zdjęć i wykrywanie kanałów absorpcyjnych na danych hiperspektralnych
4. Klasyfikacja form pokrycia terenu w oparciu o globalne i lokalne charakterystyki multifraktalne;
5. Porównanie lokalnego opisu multifraktalnego z działaniem morfologii matematycznej.