Szybki rozwój systemów satelitarnych czy pomiarów lotniczych generuje w ostatnim czasie znaczący wzrost ilości gromadzonych danych obserwacyjnych o naszej planecie. Wymusza to ulepszanie istniejących oraz opracowywanie coraz to nowych metod gromadzenia, przetwarzania i analizy wielowymiarowych zobrazowań teledetekcyjnych.

Multifraktale to koncepcja stwarzająca naszym zdaniem duże możliwości opisu i wydobywania informacji z wielu danych eksperymentalnych, w tym i danych teledetekcyjnych. Podejście multifraktalne opiera się na założeniu, że do opisu złożoności danych konieczne jest zastosowanie wielu nietrywialnie połączonych fraktali, każdy o innym wymiarze samopodobieństwa. Co więcej, z opisem multifraktalnym łączy się wiele charakterystyk funkcyjnych czy parametrów liczbowych, których użyteczność w kontekście zastosowania do danych teledetekcyjnych nie została do tej pory w pełni przebadana.

Główny cel projektu NCN nr 2016/23/B/ST10/01151 realizowanego przez grupę badaczy z CBK PAN oraz z AGH wpisuje się w przedstawione zagadnienia, a dotyczy rozwoju opisu multifraktalnego zobrazowań teledetekcyjnych oraz ocenę jego możliwości, jak również ograniczeń w kontekście przetwarzania i analizy optycznych obrazów satelitarnych oraz lotniczych.