Kierownik projektu: dr hab. Anna Wawrzaszek
Centrum BadaƄ Kosmicznych Polska Akademia Nauk
Telefon: (+48 22) 496 6407
Fax: (+48 22) 840 31 31