PL
EN

 

 

Zespół Obserwacji Ziemi w CBK PAN
 
 

Pomoc - jak czytać aktualny wykres?

 

Masz przed sobą stosunkowo prosty wykres. Wartości na osi pionowej informują o tym, jaka część powierzchni Polski jest w danym momencie pokryta śniegiem. Zamiast jednostek bezwzględnych (kilometrów kwadratowych) podana jest wartość względna, czyli procent powierzchni Polski. Zero procent oznacza całkowity brak pokrywy śnieżnej, sto procent - całą Polskę przykrytą warstwą śniegu. Oś pozioma to czas, kolejne dni roku, poczynając od 1 lipca, a kończąc na 30 czerwca. Nowy Rok wypada dokładnie w połowie wykresu i zaznaczony jest pionową linią ciągłą. Pionowe linie przerywane wskazują pierwsze dni każdego miesiąca. Poziome belki pod osią poziomą informują o roku.

Na wykresie zaznaczone są dwie linie. Linia czerwona to zasięg pokrywy śnieżnej w bieżącym sezonie. Informacja aktualizowana jest codziennie. Wartość najbardziej aktualna (pierwsza z prawej strony) mówi o powierzchni pokrywy śnieżnej 1-2 dni temu. Opóźnienie wynika z czasu potrzebnego na analizę danych satelitarnych. Krzywa niebieska w tle wskazuje, jaką powierzchnię zajmowała pokrywa śnieżna średnio w zimach od 2004 doku po zimę poprzednią (bieżący sezon nigdy nie jest włączana do średniej).

Średnia może stanowić punkt odniesienia przy interpretacji krzywej dla bieżącego sezonu - wskazuje, czy obecność pokrywy śnieżnej i jej zasięg w danym momencie są czymś niezwykłym, czy wręcz przeciwnie - typowym. Niebieska linia pokazuje, że śnieg w Polsce pojawiał się i w połowie października, i pod koniec kwietnia. Nie jest więc wykluczone, że może pojawić się wtedy i w sezonie bieżącym. Największe prawdopodobieństwo pojawienia się pokrywy śnieżnej w Polsce to jednak mimo wszystko styczeń i luty. Z drugiej strony nie należy oczekiwać śniegu w okresie od maja do września (za wyjątkiem gór, które "żyją swoim życiem").

Wykresy ilustrują jedynie obecność pokrywy śnieżnej, nie mówią nic na temat grubości pokrywy śnieżnej. Na mapie i wykresie dokładnie w taki sam sposób zaznaczy się pokrywa śnieżna o grubości 1 entymetra i 1 metra. Wynika to ze specyfiki optycznej obserwacji Ziemi - przeczytaj więcej na ten temat.

 

 
© 2010-2015  | Zespół Obserwacji Ziemi w CBK PAN
 
Analiza danych i koncepcja strony www: Andrzej Kotarba
Utrzymanie strony: Andrzej Kotarba i Adam Włodarkiewicz
Kontakt: zoz@cbk.waw.pl

Centrum Badań Kosmicznych PAN
 

Strona była częściowo rozwijana w ramach następujących projektów::
  GEO Network for Capacity Building - GEONetCab (http://www.geonetcab.eu/), 2009-2012
  Earth Observation for Economic Empowerment - EOPOWER (http://www.eopower.eu/),
2013-2015

  
Uwaga: Dokładamy wszelkich starań, aby strona była tak poprawna, jak to tylko możliwe. Niemniej nie dajemy żadnej gwarancji, że strona jest wolna od błędów. Korzystając ze strony i/lub danych na niej zamieszczonych uznajesz, że robisz to na WŁASNE ryzyko i WŁASNĄ odpowiedzialność. Dane źródłowe, wykorzystane do tworzenia map i wykresów na tej stronie (czyli The Interactive Multisensor Snow and Ice Mapping System) pochodzą z serwerów NOAA (http://www.natice.noaa.gov/ims/), gdzie są dostępne dla wszystkich bez ograniczeń.