Teledetekcja receptą na skuteczną adaptację miast do skutków zmiany klimatu

Ambicją projektu „Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą miast w procesie adaptacji do zmian klimatu” (LIFECOOLCITY) jest wsparcie zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą (BZI) w 10 000 miast Unii Europejskiej, poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów wykorzystujących GIS

IntSen2

Podstawowym założeniem projektu jest wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) do w pełni automatycznej detekcji obiektów militarnych takich jak statki powietrzne oraz wodne. IntSen2 ma na celu wspieranie autonomii operacyjnej Unii Europejskiej w zakresie rozpoznania obrazowego

Projekt EOTiST na konferencji IALE 2022 European Landscape Ecology Congress

Podczas największej europejskiej konferencji dotyczącej ekologii krajobrazu, zaprezentowane zostaną wyniki projektu EOTiST, koordynowanego przez CBK PAN. Konferencja IALE 2022 European Landscape Ecology Congress odbędzie się w dniach 11-15 listopada 2022r. Lista prezentacji naukowców z

Zapraszamy na XXV Ogólnopolską Konferencję Fotointerpretacji i Teledetekcji

Konferencja odbędzie się w dniach 28-30 listopada 2022 i zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym. Tematyka konferencji obejmuje wszystkie aktualne zagadnienia teledetekcji satelitarnej i lotniczej oraz zastosowaniadanych obrazowych, a szczególnie w następujących dziedzinach: gospodarka przestrzenna,

DeeCCA

DeeCCA – Zmiany aktywności chmur głębokiej konwekcji nad Europą jako odpowiedź na współczesne zmiany klimatu. Jedną z konsekwencji globalnego ocieplenia, które dotyka także Europy, jest zmianacyrkulacji atmosferycznej w umiarkowanych szerokościach geograficznych. W ślad za

EOTiST

Celem projektu EOTiST (Earth Observation Training in Science and Technology at the Space Research Centre of the Polish Academy of Sciences) jest rozwój kompetencji Zakładu Obserwacji Ziemi CBK PAN w dziedzinie monitorowania usług ekosystemowych

ARICA

ARICA: Wielokierunkowa analiza obszaru obozów dla uchodźców/osób wewnętrznie przesiedlonych w oparciu o dane satelitarne HR/VHR Zarówno katastrofy naturalne, jak i humanitarne skutkują masowymi przesiedleniami ludności dotkniętej katastrofą. Problem stałego wzrostu liczby uchodźców / osób

FPCUP

FPCUP – Caroline Herschel Framework Partnership Agreement. Główne cele projektu to: promowanie wykorzystania aplikacji i usług opartych o Obserwacje Ziemi wsparcie rozwoju europejskiego przemysłu kosmicznego i maksymalizacja szans dla europejskich przedsiębiorstw w zarezie opracowania

Biuletyn projektu MAIL jest już dostępny

Pierwszy biuletyn projektu MAIL (Identyfikacja nieużytków rolnych w Europie i rozbudowa ich potencjału jako obszarów sekwestracji CO2) jest już dostępny na stronie projektu. W biuletynie tym mogą Państwo przeczytać na temat samego projektu, konsorcjum,

SATMIROL

Projekt SATMIROL ma na celu rozwiązanie problemów z jakimi spotyka się statystyka rolnicza i odbiorcy danych statystycznych z zakresu rolnictwa poprzez: opracowanie metod bazujących na danych satelitarnych z europejskiego programu COPERNICUS do: identyfikacji i