Powodzie

Powodzie są jedną z najczęstszych klęsk żywiołowych, które zagrażają mieszkańcom Europy Środkowej. Bezpośrednią przyczyną powodzi są intensywne deszcze lub gwałtowne roztopy, jednak na wielkość skutków powodzi wpływ ma także nieracjonalna gospodarka przestrzenna. Techniki teledetekcyjne

Jak praktycznie wykorzystać zobrazowania satelitarne?

Obserwacje satelitarne zrewolucjonizowały sposób myślenia o problemach współczesnego świata, zmieniły perspektywę z jakiej analizowano przyczyny oraz skutki procesów i zjawisk naturalnych i antropogenicznych. Wymusiły spojrzenie ponadnarodowe, gdyż z pułapu orbity granice administracyjne, podziały polityczne

Źródła danych satelitarnych

Andrzej Z. Kotarba, ZOZ CBK PAN. Zobrazowania satelitarne (potocznie zwane „zdjęciami”) cieszą się coraz większą popularnością. Dostępne przez lata niemal wyłącznie dla wojska czy środowisk naukowców, dzisiaj są osiągalne praktycznie dla każdego, kto ma