Satelitarny monitoring środowiska – potencjał program Copernicus

Zapraszamy na seminarium pt. „Satelitarny monitoring środowiska – potencjał program Copernicus”, które odbędzie 21 marca 2024r, organizowane przez Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Instytut Geodezji i Kartografii.

Celem seminarium jest prezentacja programu obserwacji Ziemi – Copernicus, oraz możliwości jakie daje jego wykorzystanie w zagadnieniach związanych z monitoringiem środowiska.

Seminarium odbędzie się online, w języku polskim. Będzie ono otwarte dla wszystkich po uprzednim zarejestrowaniu i złożone z części teoretycznej oraz praktycznej.

Program seminarium:

9:00-9:05Otwarcie seminarium
9:05-9:20Copernicus – serwisy i otwarte repozytorium danych
Michał Krupiński, CBK PAN
9:20-9:40Dane satelitarne z najnowszych misji Programu Copernicus: Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3 oraz Sentinel-5
dr Maciej Bartold, Centrum Teledetekcji IGiK
9:40-10:00Ekosystem Obserwacji Ziemi w Polsce – Narodowy System Informacji Satelitarnej
Radosław Gurdak, POLSA
10:00-10:15Przerwa kawowa
10:15-10:35CREODIAS i najnowsze trendy w przetwarzaniu danych satelitarnych
Marcin Niemyjski, CloudFerro
10:35-10:55Zastosowanie programu Copernicus z danymi satelitarnymi do szacowania warunków niedoboru wody dla różnych ekosystemów
prof. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, kierownik Centrum Teledetekcji IGiK
10:55-11:15Pokrycie terenu – podstawowa informacja o powierzchni Ziemi
prof. Stanisław Lewiński, CBK PAN
11:15-11:45Przerwa obiadowa
11:45-12:15Zajęcia praktyczne 1
Gdzie szukać najnowszych zdjęć satelitarnych?
Michał Krupiński, CBK PAN
12:15-12:45Zajęcia praktyczne 2
Wykorzystanie otwartego oprogramowania QGIS do mapowania warunków rozwoju roślin w oparciu o satelitarne produkty produkty programu Copernicus
mgr Konrad Wróblewski, IGiK

Udział w seminarium jest otwarty dla każdego – formularz rejestracyjny.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Seminarium jest organizowane w ramach projektu European Union’s Caroline Herschel Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake under grant agreement No FPA 275/G/GRO/COPE/17/10042,project FPCUP (Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake), Action 2020-3-24, Open Data Framework for the Baltic Sea Drainage Basin, SGA grant 16.