Copernicus to nowa nazwa Programu Obserwacji Ziemi Komisji Europejskiej, dawniej GMES(Global Monitoring for Environment and Security), oznaczających Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa. Jest to inicjatywa, podjęta w końcu lat 90. przez Unię Europejską, która realizowana jest we  współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). Inicjatywa ta ma na  celu opracowanie metod monitorowania stanu środowiska z pułapu satelitarnego, lotniczego i naziemnego. Dane zgromadzone za pomocą satelitów oraz pomiarów naziemnych będą przetwarzane w celu świadczenia usług informacyjnych pozwalających na skuteczniejsze zarządzanie środowiskiem oraz poprawę bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej. Dzięki tej inicjatywie przewiduje się, że możliwe będzie szybsze i sprawniejsze reagowanie w przypadku katastrof naturalnych, efektywniejsze korzystanie z zasobów naturalnych, lepszy monitoring jakości i czystości wód, powietrza itd.


COPERNICUS w Komisji Europejskiej

Copernicus składa się z trzech komponentów:

1. kosmicznego – infrastruktura kosmiczna pozwalająca na pozyskanie danych z pułapu satelitarnego

2. naziemnego – infrastruktura pomiarów naziemnych (urządzenia, instrumenty)

3. usługowego – infrastruktura dostarczania danych (ustanowiona zgodnie z dyrektywą INSPIRE)

 

W 2008 roku uruchomiono usługi fazy przedeksploatacyjnej, kładąc podstawy pod przyszłe usługi w następujących obszarach:

– usługi dotyczące obszarów morskich

– usługi dotyczące obszarów badań atmosfery

– usługi dotyczące obszarów lądowych

– usługi dotyczące obszarów sytuacji kryzysowych

– usługi dotyczące bezpieczeństwa.

 

Copernicus umożliwi wykorzystanie synergii z systemami nawigacji satelitarnej GALILEO i EGNOS w celu dostarczenia użytkownikom zintegrowanych informacji. Usługi Programu Copernicus mają być w pełni otwarte i dostępne, w takim stopniu, w jakim nie jest to sprzeczne z interesami UE i państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa. Głównym użytkownikiem usług proponowanych przez Copernicus mają być władze publiczne. Wszystko to ma prowadzić do wzrostu gospodarczego krajów UE.

Copernicus jest również europejskim wkładem w stworzenie Globalnego Systemu Obserwacji Ziemi (GEOSS), którego realizacja koordynowana jest przez międzynarodową Grupę ds. Obserwacji Ziemi (GEO).

 

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
w sprawie europejskiego programu obserwacji Ziemi (GMES) i jego początkowych operacji (lata 2011-2013)