Drzewiecki W., Jenerowicz M., Aleksandrowicz S., Krupiński M. Spatial Modeling of Potential Ways of Crossing the Borders by Illegal Immigrants. Annals of Geomatics 2012, t.10 z4, pp 49-64

One of the main objectives of geographical information systems is to support the process of decision making. Spatial modeling can be a useful tool to provide such support also for the analyses of general

Lewiński S., Sotnikov O., Krupiński M., Parshyna O., Dąbrowski R., 2012. „Zdjęcia satelitarne SICH-2 – pierwsze analizy”. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 24, ISBN 978-83-61576-22-8 , 2012, s. 177 – 186

STRESZCZENIE: Ukraińskie zobrazowania satelitarne pozyskane z satelity Sich-2 sąnowymidanymi obrazowymi, dostępnymi w sposób operacyjny od końca 2011 roku. Powierzchnia Ziemi jestobrazowana w pięciu kanałach spektralnych. Pozyskiwane dane charakteryzują się zróżnicowaną rozdzielczością przestrzenną. Kanał panchromatyczny,

Stopa K., Nowakowski A., 2012. “MatSIM – automatyczne dopasowanie pary zdjęć satelitarnych metodą analizy cech przestrzennych“ Archiwym Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol. 24, 2012, ISBN 978-83-61576-22-8, s. 357 – 366

STRESZCZENIE: W codziennej praktyce teledetekcyjnej wielokrotnie zachodzi potrzebadopasowania zdjęć „piksel w piksel”. Jest to szczególnie ważne gdy wykonujemy równoczesnąklasyfikacjękilku zdjęćlub analizy porównawcze, których najlepszym przykładem jest detekcjazmian. Dopasowanie zdjęćsatelitarnych, lotniczych, czy teżinnych danych obrazowych

Lewiński S., Aleksandrowicz S., 2012 “Ocena możliwości wykorzystania tekstury w rozpoznaniu podstawowych klas pokrycia terenu na zdjęciach satelitarnych różnej rozdzielczości€ “Archiwym Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol. 23, 2012, ISBN 978-8

STRESZCZENIE: Podjęto próbęprześledzenia możliwości podziału treści zdjęcia, stosowanegow klasyfikacji obiektowej, na dwie podstawowe klasy związane z „niskimi” i „wysokimi” wartościa-mi tekstury w funkcji rożnej rozdzielczości zdjęć. Na podstawie kanału panchromatycznego zdjęciaKOMPSAT-2 o rozdzielczości 1

Aleksandrowicz S., Lewiński S., Kotarba A., 2012 “Zastosowanie transformacji IR-MAD w detekcji zmian na zdjęciach satelitarnych.”€ť Archiwym Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol. 23, 2012, ISBN 978-83-61576-19-8, s. 11€-17

STRESZCZENIE: W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych została opublikowana metoda analizy MAD (Multivariate Alteration Detection) służąca do wykrywania różnic występujących w wielowymiarowych zbiorach danych. Opracowano ją specjalnie dla celów detekcji zmian na podstawie zdjęć wielospektralnych

Banaszkiewicz M., Lewiński S., Aleksandrowicz S., Woźniak E., Kotarba A., Krupiński M., “Zastosowanie technik satelitarnych w rolnictwie zrównoważonym, wybrane przykłady zastosowań”, Problemy Inżynierii Rolniczej, 3(77), 109-122, 2012

Teledetekcja satelitarna jest obecnie jednym z podstawowych źródeł informacji o środowisku przyrodniczym i o procesach zachodzących na powierzchni Ziemi. Zdjęcia satelitarne o różnej rozdzielczości przestrzennej, spektralnej oraz radiometrycznej umożliwiają pozyskanie informacji o charakterze przestrzennym,

Drzewiecki W., Jenerowicz M., Aleksandrowicz S., Krupiński M. “Modelowanie przestrzenne potencjalnych dróg przenikania granicy lądowej przez nielegalnych imigrantów”, Annals of Geomatics, Tom X, Zeszyt 4 (54), 49-64, 2012

Increasing amount of Very High Resolution (VHR) data requires new methods of information mining. In this paper we describe applicability of multifractal theory for VHR panchromatic image analysis. The aim of the study was