IncSIM to aplikacja która umożliwia automatyczne obliczenie wskaźników krajobrazu. Są to współczynniki statystyczne, które zawierają informacje o wielkości, ilości lub stężenia danej charakterystyki na fragmencie zobrazowania. IncSIM pozwala na wyliczanie wybranych indykatorów na wskazanym zdjęciu satelitarnym po klasyfikacji. Zdjęcie dzielone jest na regularne kwadraty o podanej przez użytkownika długości boku (przeważnie od 1ha do 100ha) i dla każdego takiego obszaru wyznaczana jest wartość indykatora.

IncSIM pozwala na wyliczanie ponad 50 indykatorów na poziomie krajobrazu, klasy oraz pląta.

 

Czytaj więcej…