Stelmaszczuk, M. & Wołk-Musiał, E. (2009). Metodyka przetwarzania oraz ocena przydatności zdjęć termalnych wykonanych przez satelitę Landsat w badaniach geologicznych. Teledetekcja środowiska, 39, 48-58

Interpretacja zdjęć satelitarnych jest jedną z metod stosowanych w badaniach geologicznych. Łatwość pozyskiwania zdjęć satelitarnych i stosunkowo niewielki koszt materiałów wykorzystywanych do celów naukowych spowodowały, że metody teledetekcyjne stały się jednym z podstawowych narzędzi

Sedo, P., Diaz, R., Gracia, V., Romero, L., Piolle, J.F., Kerbaol, V., Michail, A., Pittam, N., Kitson & Stelmaszczuk, M. (2009). PEARL – System do zarządzania środowiskiem portowym. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 20, 2009

Platforma PEARL to system dostosowany do potrzeb portów morskich, który pozwala na integrację danych satelitarnych oraz naziemnych w celu jak najlepszego zarządzania środowiskiem portowym. Dane satelitarne uzupełnione informacjami pozyskanymi z pomiarów insitu, dotyczącymi: jakości

Kemper T., Jenerowicz M., Soille P. “Counting people in refugee/IDP camps in Darfur/Sudan: what error is acceptable?”, Proc. of VALgEO 2009, European Comission, Joint Research Centre, pp. 153-155

INTRO: According to the United Nations High Commissioner for Refugees, the forced population displacement has grown in size and complexity in recent years; there were approx. 42 million forcibly displaced people worldwide at the