IncSIM to aplikacja która umożliwia automatyczne obliczenie wskaźników krajobrazu. Są to współczynniki statystyczne, które zawierają informacje o wielkości, ilości lub stężenia danej charakterystyki na fragmencie zobrazowania. IncSIM pozwala na wyliczanie wybranych indykatorów na wskazanym zdjęciu satelitarnym po klasyfikacji. Zdjęcie dzielone jest na regularne kwadraty o podanej przez użytkownika długości boku (przeważnie od 1ha do 100ha) i dla każdego takiego obszaru wyznaczana jest wartość indykatora.

IncSIM pozwala na wyliczanie ponad 50 indykatorów na poziomie krajobrazu, klasy oraz pląta.

 

Oprogramowanie IncSIM

Program IncSIM został  stworzony w  środowisku Matlab, jednak do jego korzystania nie jest potrzebne posiadanie tego oprogramowania. Ostatnia wersja IncSIM umożliwia prace ze zdjęciami w formacie GeoTIFF oraz danymi wektorowymi w formacje Shapefile, wizualizacje wczytanego zdjęcia oraz wyników analiz, określanie rozmiaru obszaru analiz oraz wybranie rodzaju wyliczanego indykatora. Wygenerowane wyniki mogą być wyeksportowane w formatach GeoTIFF, Shapefile, KML oraz Ascii Grid co umożliwia wykonanie dodatkowych analiz w innych oprogramowaniach.

Dodatkowo, żeby umożliwić przetwarzanie wielu zdjęć jednocześnie, istnieje dodatkowe narzędzie do przetwarzania wsadowego które wykorzystuje moc procesorów wielowątkowych do wykonania obliczeń z wybranych indykatorów. Żeby otrzymać tą wersje oprogramowania prosimy o kontakt na zoz@cbk.waw.pl gdzie udzielimy informacje o jak otrzymać tą wersje oprogramowania.

Pobieranie

IncSIM jest udostępniany na licencji freeware, dzięki czemu może być swobodnie rozpowszechniany.  Żeby pobrać poniżej opisane wersje oprogramowania prosimy o uzupełnienie formularza usytuowanego w prawej kolumnie strony z poprawnymi danymi po czym zostaną udostępnione linki do pobierania aplikacji. Inne pliki przydatne do używania oprogramowania to:

Dodatkowe pliki:

Ostatnia wersja opublikowana:

incSIM v.1.0.6.1 (Wrzesień 2013)

 • Dodano możliwość wczytywania plików Shapefile.
 • Implementacja wersje wektorowe wszystkich indykatorów.
 • Semiautomatyczna konfiguracja parametrów.
 • Małe zmiany w interfejsie.
 • Poprawione małe błędy.
 • Aktualizacja instrukcji użytkownika.

Wersje archiwalne:

incSIM v.1.0.5 (kwiecień 2013)

 • Dodano nowe indykatory:
  – Mean patch size
  – Patch size standard deviation
  – Patch size coefficient of variation
  – Largest patch index
  – Degree of Coherence
  – Degree of division
  – Splitting index.
  – Effective mesh size.
  – Splitting density.
  – Net product
  – Total Landscape area
  – Modified Simpson Diversity Index.
  – Shannon’s evenness index.
  – Simpson’s evenness index.
  – Modified Simpson’s evenness index.
  – Mean Nearest-Neighbour Distance
  – Nearest-Neighbour Standard Deviation.
  – Nearest-Neighbour Coefficient of Variation .
  – Mean Proximity Index.
  – Class Area.
  – Percent of Landscape.
  -.Landscape similarity index.
 • Możliwość wybierania więcej niż jednej klasy do obliczeń na klasach i płatach.
 • Możliwość konfiguracji class.
 • Zmiany w interfejsie.
 • Ulepszono interfejs narzędzia do przetwarzania wsadowego (dodano log oraz konsole).
 • Aktualizacja instrukcji użytkownika (w języku angielskim).
 • Dodano eksport do formatów KML oraz Ascii Grid.

 

incSIM v.1.0.4.2 (grudzień 2012)

 • Zmiany w interfejsie:
  – Legenda.
  – Podgląd wartości wyników.
  – Skalowanie okna.
 • Eksport wyników do formatu Shapefile.
 • Instrukcja użytkownika (w języku angielskim).
 • Wielowątkowe przetwarzanie wsadowe.
 • Wczytanie zdjęć z dwóch okresów z innymi rozmiarami.

 

incSIM v.1.0.3 (październik 2012)

 • Dodano obliczanie indykatorów:
  – Perimeter-Area Ratio
  – Shannon Diversity Index
  – SEBI 04
  – SEBI 13
 • Zmiany w interfejsie użytkownika umożliwiając obsługę dwóch zdjęć.

 

incSIM v.1.0.2 (wrzesień 2012)

 • Dodano obliczanie indykatorów:
  – Number of Patches,
  – Total Edge ,
  – Patch Richness Density,
  – Relative Patch Richnes

 

incSIM v.1.0.1 (czerwiec 2012)

 • Małe zmiany w interfejsie użytkownika.
 • Ręczne rozpoczęcie procesu obliczeniowego.

 

incSIM v.1.0.0 (kwiecień 2012)

 • Pierwsza wersja stabilna oprogramowania.
 • Dodano obliczanie indykatorów:
  – Patch Density
  – Edge Density
  – Patch Richness
  – Simpson Diversity
 • Ustawienie rozmiaru siatki.
 • Praca z formatem GeoTiff.
 • Możliwość wyświetlenia zdjęcia wejściowego, wyników oraz siatki.