Kotarba, A.Z. (2015) Impact of Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) cloud mask interpretation on cloud amount estimation, Journal of Geophysical Research, Volume 120, Issue 17, September 2015 Pages 8971–8986, doi: 10.1002/2015JD023277

Cloud masks serve as a basis for estimates of cloud amount, which is an essential parameter for studying the Earth’s radiation budget. The most commonly used cloud mask is a simple thematic classification, which

Wawrzaszek A., Walichnowska M., Krupiński M., (2015) Ocena przydatności poziomu multifraktalności do opisu wysokorozdzielczych danych pozyskanych przez satelity Landsat, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 2015, vol. 27, s. 175-184 ISSN 2083-2214, eISSN 2391-9477, doi: 10.14681/afkit.2015.013

W ramach pracy przeanalizowano 6 scen o trzydziestometrowej rozdzielczości pochodzące z satelitów Landsat 5, 7 i 8, zarejestrowane w sześciu zakresach długości fali i prezentujące obszar Warszawy. Stosując dwa algorytmy podziału dużych scen –

Kulczyk S.,Woźniak E. , Derek M. , Kowalczyk M. (2015) Pomiar marszrutowy jako narzędzie monitoringu aktywności turystycznej. Przykład Wielkich Jezior Mazurskich. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXXIX, 111–119

In order to describe relations between tourism and landscape, it is important to operate within two scopes. The first is landscape potential and the second – the way it is used by tourists. In

Nowakowski A. (2015) Remote Sensing Data Binary Classification Using Boosting with Simple Classifiers, Acta Geophys. (2015) 63: 1447, doi: 10.1515/acgeo-2015-004

Boosting is a classification method which has been proven useful in non-satellite image processing while it is still new to satellite remote sensing. It is a meta-algorithm, which builds a strong classifier from many

Wawrzaszek A., Krupiński M., Drzewiecki W., Aleksandrowicz S. (2015) Multifraktalna analiza zobrazowań satelitarnych , Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 2015, vol. 27, s. 163-173 ISSN 2083-2214, eISSN 2391-947, doi: 10.14681/afkit.2015.012

Przedstawione prace badawcze dotyczyły oceny skuteczności stosowania opisu multifraktalnego jako narzędzia do wydobywania informacji z bardzo wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych, prezentujących głównie obszary Polski. Przeanalizowano duże zestawy danych panchromatycznych, zarejestrowanych przez satelity WorldView-2 i EROS-A.

Malinowski R., Groom G., Schwanghart W., Heckrath G. (2015) Detection and delineation of localized flooding from worldview-2 multispectral data. Remote Sensing 2015, 7, 14853-14875, doi: 10.3390/rs71114853

Remote sensing technology serves as a powerful tool for analyzing geospatial characteristics of flood inundation events at various scales. However, the performance of remote sensing methods depends heavily on the flood characteristics and landscape

Lewiński S., Aleksandrowicz S., Banaszkiewicz M. (2015) Testing Texture of VHR Panchromatic Data as a Feature of Land Cover Classification, Acta Geophysica, Volume 63, Issue 2, pp 547–567, doi: 10.2478/s11600-014-0250-5

While it is well-known that texture can be used to classify very high resolution (VHR) data, the limits of its applicability have not been unequivocally specified. This study examines whether it is possible to

Kotarba A.Z. (2015) Evaluation of ISCCP cloud amount with MODIS observations, Atmospheric Research, vol. 153, 310-317, doi: 10.1016/j.atmosres.2014.09.006

The goal of the International Satellite Cloud Climatology Project (ISCCP) is to provide global cloud amount statistics for atmospheric radiation flux modeling, which is a key element of climate change studies. However, ISCCP estimates