24. Teledetekcyjne Sympozjum SPIE w Warszawie

Serdecznie zapraszamy do udziału w sympozjum SPIE, które odbędzie się w drugiej połowie 2017 roku w Warszawie. W ciągu ostatnich 23 lat sympozja SPIE poświęcone tematyce teledetekcji stały się największym i najbardziej prestiżowym corocznym międzynarodowym spotkaniem na ten temat w Europie.

Każdego roku poruszany jest szeroki zakres tematów, takich jak: aplikacje teledetekcyjne, czujniki, systemy i platformy satelitarne. Wydarzenie stanowi wyjątkową okazję dla naukowców, inżynierów, menedżerów i decydentów reprezentujących ponad 25 krajów świata, aby poznać trendy, najnowsze osiągnięcia i dokonania w dziedzinie teledetekcji. Uczestnicy będą mieli okazję do wymiany pomysłów oraz dyskusji na temat najnowszych rozwiązań.

W tym roku SPIE proponuje jedenaście sesji tematycznych obejmujących najciekawsze i najbardziej obiecujące obszary w dziedzinie teledetekcji:

Teledetekcja w rolnictwie, ekosystemach i hydrologii
Teledetekcja w badaniach oceanu, lodu morskiego, wód przybrzeżnych i dużych akwenów wodnych
Sensory, systemy i satelity nowej generacji
Teledetekcji chmur i atmosfery
Optyka adaptatywna i analiza propagacji promieniowania VIS-IR w atmosferze
Aktywne i pasywne systemy teledetekcyjne w monitoringu środowiska
Przetwarzania obrazu i sygnału w teledetekcji
Zastosowanie teledetekcji i GIS w badaniach zasobów i środowiska Ziemi
Lidar w badaniach atmosfery
High-Performance Computing w naukach o Ziemi i teledetekcji
Teledetekcja środowiska miejskiego
Teledetekcja hyperspektralna

Konferencje są zaplanowane tak, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom naukowym, technicznym, a zwłaszcza potrzebom biznesowym osób zajmujących się teledetekcją. Każda z sesji obejmie prezentacje ustne i posterowe.

24-te teledetekcyjne sympozjum SPIE odbędzie się razem z 14-tym sympozjum SPIE poświęconemu bezpieczeństwu i obronności.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie konferencji: http://spie.org/conferences-and-exhibitions/remote-sensing