ACCESS-4FI

ACCESS-4FI – Automated Crop Classification and yield Estimation online ServiceS for Food Industry.

Projekt ten jest odpowiedzią na wyzwanie, jakim jest monitorowanie i ilościowe określenie produkcji rolnej, widziane z perspektywy poszczególnych podmiotów w sektorze rolnym. Projekt będzie realizowany przede wszystkim w Polsce, ale jego celem jest rozszerzenie w dłuższej perspektywie czasowej do skali regionalnej.

Głównym celem jest opracowanie zestawu narzędzi dedykowanych dla użytkowników w oparciu o satelitarne obserwacje Ziemi:
– Zautomatyzowane narzędzie do rozpoznawania i klasyfikacji upraw. Narzędzie to będzie wykorzystywane do klasyfikacji rodzajów upraw typowych dla intensywnego rolnictwa, skupiając się na pszenicy, kukurydzy, ziemniakach i burakach cukrowych – głównych uprawach związanych z zaopatrzeniem w żywność ludzi, a ponadto rzepaku – jednego z największych na świecie źródeł oleju roślinnego.
– Zautomatyzowane narzędzie do szacowania plonów z podziałem na pola uprawne. Drugim krokiem po identyfikacji typu upraw będzie prognozowanie, a także prognozowanie zwrotne plonów. Dla większych pól (> 2 ha) zostanie dodatkowo wdrożona funkcja przewidywania plonów w strefie pola, co pozwoli na rozróżnienie różnych poziomów wydajności.

Narzędzia te umożliwią zainteresowanym podmiotom optymalizację działań, zmniejszenie ryzyka, a co za tym idzie, złagodzenie sytuacji na niestabilnych rynkach towarowych. Narzędzia będą oparte na seriach czasowych obrazów dostarczanych przez program Copernicus (Sentinel 1, 2 i 3), innych ogólnie dostępnych danych satelitarnych (Landsat 8 i MODIS), danych od prywatnych dostawców, danych meteorologicznych (pochodzących ze stacji meteorologicznych oraz wyznaczonych w procesie modelowania), jak również na danych treningowych i walidacyjnych z informacjami dotyczącymi poszczególnych pól.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum składające się z firmy SatAgro Sp. z o.o. (lider projektu) oraz Zakładu Obserwacji Ziemi z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

Okres realizacji badań: styczeń 2019 – grudzień 2020
Źródło finansowania: Europejska Agencja Kosmiczna
Lider projektu: SatAgro Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu z CBK PAN: dr Edyta Woźniak