AF3

Celem projektu AF3 jest wdrożenie systemów istotnie ulepszających efektywność akcji zwalczania pożarów – ochronę życia ludzkiego, środowiska i mienia poprzez opracowanie innowacyjnych technologii w zakresie monitoringu, komunikacji i zarządzania oraz materiałów i metod użytych w akcji gaśniczej. Projekt ma na celu opracowanie rozwiązań pozwalających na optymalne wykorzystanie środków i zapewniających wysoki poziom zintegrowania obecnych i nowych systemów.

Działania projektowe AF3 będą koncentrowały się wokół następujących kluczowych obszarów: innowacyjne środki zaradcze aktywne i pasywne, wczesne wykrywanie pożarów i monitoring, zaawansowane systemy komunikacji jednostek biorących udział w akcji gaśniczej oraz nowoczesne kanały informacji publicznej.