B-First: Opracowanie metody wykorzystania satelitarnych obserwacji Ziemi w optymalnym z punktu widzenia wymogów środowiska, rozmieszczeniu źródeł energii odnawialnej na przykładzie upraw roślin biopaliwowych

Logo B-FirstProjekt, finansowany w ramach programu ESA PECS (Plan for European Cooperating States) ma na celu wykorzystanie zdjęć satelitarnych (optycznych i radarowych) do wyznaczania optymalnej lokalizacji dla roślin energetycznych, z punktu widzenia ekonomicznego, jak i środowiskowego. Uwzględnione będą warunki naturalne, socjoekonomiczne oraz prawne. Wynikiem projektu będzie model możliwy do wykorzystania w rolnictwie i planowaniu przestrzennym.

Partnerzy:
Instytut Planowania Upraw i Gleboznawstwa – IUNG PIB
Astri Polska Sp. z o.o

Czas trwania projektu: 01.06.2012 – 31.05.2015