Biuletyn projektu MAIL jest już dostępny

Pierwszy biuletyn projektu MAIL (Identyfikacja nieużytków rolnych w Europie i rozbudowa ich potencjału jako obszarów sekwestracji CO2) jest już dostępny na stronie projektu. W biuletynie tym mogą Państwo przeczytać na temat samego projektu, konsorcjum, celów, aktywności podjętych w pierwszych miesiącach projektu a także wyjazdu studyjnych. Biuletyn dostępny jest w języku polskim, angielskim, niemieckim, greckim i hiszpańskim.
Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią i subskrypcji.