Cała Polska rusza w kosmos

14 listopada w siedzibie Centrum Informacji Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Speakers’ Corner o porywającej nazwie: CAŁA POLSKA RUSZA W KOSMOS!

Debata rozpoczęła się od wprowadzenia w zagadnienie, które jest w ostatnim czasie tematem przewodnim, tj. przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Czym zajmuje się ESA? Jaka jest geneza działań prowadzących do pełnego członkostwa? Co dla Polski oznacza przystąpienie do ESA i jakie łączą się z tym zmiany i koszty? Na te i inne pytania odpowiadał szczegółowo prof. Zbigniew Kłos z Centrum Badań Kosmicznych PAN, ekspert Ministerstwa Gospodarki podczas negocjacji Polski z ESA.

Słuchaczom zaprezentowane zostały również przykłady praktycznych zastosowań technik obserwacji Ziemi z pułapu satelitarnego. Małgorzata Jenerowicz, geoinformatyk w Zespole Obserwacji Ziemi CBK PAN, przedstawiła pokrótce aspekty organizacyjne, strukturę technologiczną oraz ramy tematyczne programu GMES. W prezentowanych przykładach został położony nacisk na udział Polski w projektach dedykowanych z zakresu bezpieczeństwa publicznego (Euro 2012, Wskaźnik Przepuszczalności Granic) oraz wsparcia działań w sytuacjach kryzysowych (powódź w Polsce w 2010 roku).

Podczas spotkania omówione zostały możliwości eksploatacji przestrzeni kosmicznej oraz kierunki rozwoju polityki kosmicznej. Uczestnicy zadawali liczne pytania na tematy związane z kosmicznymi śmieciami, komercjalizacją kosmosu (turystyka kosmiczna) oraz trudnościami technologicznymi. Maciej Urbanowicz, koordynator projektu PW-Sat – pierwszego polskiego satelity przybliżył słuchaczom tematykę związaną z bezpieczeństwem przekazu danych satelitarnych oraz niezawodności działania podsystemów wyniesionych na orbitę.

Ostatni punkt spotkania dedykowany był ludziom młodym. Omówione zostały min. szanse na karierę w sektorze kosmicznym w Polsce oraz ewentualne możliwości szkoleń i uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych realizowanych trybie studiów II stopnia na uczelniach Polskich.

autor: mgr inż. Małgorzata Jenerowicz