Sedo, P., Diaz, R., Gracia, V., Romero, L., Piolle, J.F., Kerbaol, V., Michail, A., Pittam, N., Kitson & Stelmaszczuk, M. (2009). PEARL – System do zarządzania środowiskiem portowym. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 20, 2009

Platforma PEARL to system dostosowany do potrzeb portów morskich, który pozwala na integrację danych satelitarnych oraz naziemnych w celu jak najlepszego zarządzania środowiskiem portowym. Dane satelitarne uzupełnione informacjami pozyskanymi z pomiarów insitu, dotyczącymi: jakości wody i powietrza, jakości osadów, prądów morskich, prędkości i kierunku rozchodzenia się fal morskich, zostały wykorzystane między innymi do monitorowania: pól wiatrów, plam ropy, prądów morskich, temperatury powierzchniowej wody, ruchu statków. Dostęp do danych naziemnych został zapewniony przez porty.

Wybór danych satelitarnych był uwarunkowany możliwościami ich wykorzystania, a także związany z indywidualnymi potrzebami użytkowników. Platforma jest gotowa do implementacji. Jej działanie zostało sprawdzone w trzech europejskich portach w Barcelonie (Hiszpania), Southampton (Wielka Brytania) oraz Tallinie (Estonia).

Sedo, P., Diaz, R., Gracia, V., Romero, L., Piolle, J.F., Kerbaol, V., Michail, A., Pittam, N., Kitson & Stelmaszczuk, M. (2009). PEARL – System do zarządzania środowiskiem portowym. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 20, 2009, s. 387–396. ISBN 978-83-61-576-10-5.

Cały artykuł.