Wawrzaszek A., Krupiński M., Drzewiecki W., Aleksandrowicz S. (2015) Multifraktalna analiza zobrazowań satelitarnych , Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 2015, vol. 27, s. 163-173 ISSN 2083-2214, eISSN 2391-947, doi: 10.14681/afkit.2015.012

Przedstawione prace badawcze dotyczyły oceny skuteczności stosowania opisu multifraktalnego jako narzędzia do wydobywania informacji z bardzo wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych, prezentujących głównie obszary Polski. Przeanalizowano duże zestawy danych panchromatycznych, zarejestrowanych przez satelity WorldView-2 i EROS-A. Wyniki analiz potwierdziły wyższość multifraktali jako globalnych charakterystyk zobrazowań nad standardowym opisem fraktalnym, a także użyteczność stosowania parametrów multifraktalnych jako charakterystyk w klasyfikacji zdjęć satelitarnych przy użyciu klasyfikacyjnych drzew decyzyjnych. Porównano również cechy multifraktalne z szeroko stosowanymi parametrami teksturalnymi w kontekście
skuteczności klasyfikacji zdjęć satelitarnych i przeanalizowano wpływ filtracji na wyznaczane charakterystyki multifraktalne, w szczególności w kontekście poprawy skuteczności klasyfikacji. Przeprowadzono również wstępne badania dotyczące możliwości wykorzystania fraktali w analizach lotniczych danych hiperspektralnych. Przeprowadzone analizy wykazały użyteczność multifraktali w wielu obszarach badań teledetekcyjnych, a wypracowana metodologia może być z powodzeniem dalej rozwijana i stosowana do bardziej ukierunkowanych zadań, takich jak analiza zmian lub ocena przydatności kanałów spektralnych.

Wawrzaszek A., Krupiński M., Drzewiecki W., Aleksandrowicz S. (2015) Multifraktalna analiza zobrazowań satelitarnych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 2015, vol. 27, s. 163-173 ISSN 2083-2214, eISSN 2391-947,
doi:10.14681/afkit.2015.012