Demonstracja wybranych technik satelitarnych dla zarządzania i ratownictwa

W dniu 26 listopada 2015 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej odbyła się Demonstracja wybranych technik satelitarnych dla zarządzania i ratownictwa mająca na celu zaprezentowanie wybranych rozwiązań wykorzystujących techniki satelitarne i ukazanie ich użyteczności dla zarządzania kryzysowego i ratownictwa. Przedstawiono również kierunki rozwoju systemów służących do efektywnej wymiany informacji i wspólnej świadomości sytuacyjnej. Demonstracji towarzyszyła dyskusja o konkretnych działaniach, które powinny zostać podjęte w celu zwiększenia praktycznego wykorzystania technik satelitarnych w sektorze bezpieczeństwa cywilnego. Demonstracja została zorganizowana przez Polską Agencję Kosmiczną, Centrum Informacji Kryzysowej Centrum Badań Kosmicznych PAN, Szkołę Główną Służby Pożarniczej i INMARSAT, przy udziale partnerów: Wojewody Podkarpackiego, Państwowej Straży Pożarnej, Polish Emergency Team, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, NNS Global, Fly Tronic i konsorcjum projektu GECCO

demonstracja