Pomoc humanitarna

Przykład struktur mieszkalnych w obozie Uchodźców Wewnętrznych (Internally Displaced Persons - IDPs),  Darfur, Sudan (Fot. WFP, 2009).Analiza danych satelitarnych, szczególnie danych o metrowej rozdzielczości, jest jednym z niewielu źródeł obiektywnej informacji w sytuacjach konfliktów, wojen domowych. Powszechność i łatwy dostęp do zobrazowań satelitarnych, uczynił je istotnym źródłem informacji dla organizacji pomocy humanitarnej.

Centrum Badań Kosmicznych PAN, wraz ze Wspólnotowym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej (Joint Research Centre), opracowało narzędzia służące do charakteryzowania obozów uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych.

Teren obozu Uchodźców Wewnętrznych (Internally Displaced Persons - IDPs),  Darfur, Sudan (Rys. CBK PAN / Fot. DigitalGlobe, 2010).

Struktury mieszkalne tego typu obozów to głównie prowizoryczne szałasy lub namioty. Informacja na temat liczby osób zamieszkujących obóz, będący  obszarem cechującym się szybkimi zmianami populacji, ma fundamentalne znaczenie w planowaniu i skutecznym zarządzaniu akcjami humanitarnymi. Często jednak pozyskanie dokładnych i bezpośrednich danych  na temat populacji jest niemożliwe ze względu na warunki bezpieczeństwa panujące w obozach. Techniki cyfrowego przetwarzania danych satelitarnych oraz modelowania informacji przestrzennej umożliwiają wykrycie pojedynczych szałasów i namiotów, a następnie oszacowanie gęstości zaludnienia.

Wyniki wspomnianych analiz wykorzystywane są przez Organizację Narodów Zjednoczonych w ramach Światowego Programu Żywnościowego – największej organizacji charytatywnej na świecie, zwalczającej głód.