EO4OG: Obserwacje Ziemi w sektorze wydobycia ropy i gazu na lądzie

Logo ESA

Realizowany projekt ma na celu wsparcie działań Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz komitetu Producentów Gazu i Ropy (OGP EO) w określeniu kluczowych wymagań dotyczących informacji przestrzennej dla sektora wydobycia ropy i gazu na lądzie, w oparciu o cykl życia projektu oraz identyfikację istniejących możliwości i produktów obserwacji Ziemi, które odpowiadałyby na te potrzeby.

Proces zbierania informacji będzie przeprowadzony przy współpracy z przedstawicielami firm z sektorów wydobycia gazu i ropy oraz usług obserwacji Ziemi, w celu wypracowania konsensusu w sprawie wymagań, możliwości i wykorzystania danych przestrzennych.

Dokumenty:

PDF DocumentOgólne informacje o projekcie (w języku angielskim).

Partnerzy:

  • Hatfiled Consultant – Główny wykonawca (Kanada)
  • RPS Energy / RPS Group (UK)
  • Arup (UK)
  • C-CORE (Kanada)


Czas trwania projektu: 03.02.2014 – 31.01.2015