EOStat

EOStat – Services for Earth Observation-based statistical information for agriculture
Celem projektu jest opracowanie metod do zbierania informacji statystycznej o produkcji rolnej oraz metod wspierających kontrolę działalności rolniczej w Polsce wykorzystujących dane satelitarne. CBK PAN odpowiedzialne jest za następujące zadania:

 • Opracowanie strategii zbierania danych referencyjnych o typach upraw
 • Opracowanie metod:
  • kartowania upraw na podstawie zdjęć radarowych Sentinel-1
  • kartowania upraw na podstawie synergii zdjęć radarowych Sentinel-1 i optycznych Sentinel-2
 • Stworzenie narzędzi do automatycznego:
  • pobierania danych satelitarnych i ich przetwarzania
  • automatycznej klasyfikacji upraw
  • sprawdzania dywersyfikacji upraw w obrębie gospodarstwa
 • Określenie możliwości monitorowania różnych rodzajów obszarów proekologicznych (Ecological Focus Area)

Projekt realizowany jest przez konsorcjum: Instytut Geodezji i Kartografii, który odpowiada za metody wspomagania monitorowania wzrostu roślin, prognozowania plonów, detekcji sytuacji kryzysowych; Kappazeta której zadanie jest monitoring wykaszania łąk.
Użytkownikami opracowanych technologii są Główny Urząd Statystyczny i Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa.

Materiały prasowe:

Okres realizacji badań: maj 2018 – grudzień 2020
Źródło finansowania: Europejska Agencja Kosmiczna
Lider projektu: Instytut Geodezji i Kartografii
Osoba do kontaktu z CBK PAN: dr Edyta Woźniak