ESA Sentinel 1: Studium wykonalności klasyfikacji pokrycia terenu na podstawie zdjęć SAR Sentinel-1

Logo ESA

Celem projektu jest stworzenie studium wykonalności klasyfikacji pokrycia terenu w oparciu o zdjęcia SAR Sentinel-1. Obecnie używane algorytmy, dedykowane klasyfikacji pokrycia terenu na zdjęciach SAR, nie umożliwiają osiągnięcia poziomu zdjęć optycznych. Skłania to do podjęcia próby rozwiązania tego problemu. Dotychczasowe studia wskazują, że użycie technik polametryzacji jest najbardziej obiecują metodą, wciąż nie do końca poznaną. Praca badawcza będzie skoncentrowana głównie na identyfikacji terenów zabudowanych oraz innych „sztucznych” obiektów jak również na innych podstawowych klasach pokrycia terenu tj.: woda, las, goła gleba, rolnictwo, łąki. W zależności od wyników liczba klas może wzrosnąć. Zdjęcia optyczne będą stanowiły dane porównawcze identyfikacji obiektów oraz ewaluacji klasyfikacji pokrycia terenu.

Temat projektu jest bardzo istotny dla działalności badawczej i implikacyjnej, które są związane z monitoringiem powierzchni Ziemi.

Czas trwania projektu: 01.02.2013 – 31.01.2016