G-MOSAIC

G-MOSAIC (GMES services for Management of Operations, Situation Awareness and Intelligence for regional Crises) to projekt oferujący przygotowanie serwisów informacyjnych w obszarze bezpieczeństwa zewnętrznego Unii. Zadaniem projektu jest monitorowanie wydarzeń, które mogą prowadzić do kryzysów regionalnych lub międzynarodowych, monitorowanie infrastruktury krytycznej, głównych dróg, granic i szlaków migracyjnych, szlaków nielegalnego przemytu (w tym broni nuklearnej), które mogą wpłynąć na stan bezpieczeństwa wewnętrznego UE.

Czas trwania projektu: od 1 stycznia 2009 r. do 31 marca 2012 r.

STRONA PROJEKTU G-MOSAIC