Kulczyk S., Woźniak E., Derek M., Kowalczyk M. (2016) How much is the “wonder of nature” worth? The valuation of tourism in the Great Masurian Lakes using travel cost method, Ekonomia i Środowisko, V.4 Nr.59

W artykule przedstawiono wycenę turystyki jako usługi ekosystemowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich.Wycenę przeprowadzono metodą kosztów podróży,wykorzystując wyniki badania kwestionariuszowego (n=499) i dane statystyczne. Uwzględniono szerokie spektrum elementów: koszty dojazdu, koszt czasu dojazdu, koszty noclegu, koszty podejmowanych aktywności oraz koszt zakupu spożywczych wyrobów regionalnych. Uzyskane wyniki pozwoliły na opracowanie mapy zróżnicowania przestrzennego przyrodniczej wartości turystyki w omawianym regionie. Wyrażona wydatkami turystów wartość Wielkich Jezior Mazurskich to ok. 277 mln PLN na sezon letni

Kulczyk S., Woźniak E., Derek M., Kowalczyk M. (2016) How much is the “wonder of nature” worth? The valuation of tourism in the Great Masurian Lakes using travel cost method, Ekonomia i Środowisko, V.4 Nr.59