Lewiński S., Sotnikov O., Krupiński M., Parshyna O., Dąbrowski R., 2012. „Zdjęcia satelitarne SICH-2 – pierwsze analizy”. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 24, ISBN 978-83-61576-22-8 , 2012, s. 177 – 186

STRESZCZENIE: Ukraińskie zobrazowania satelitarne pozyskane z satelity Sich-2 sąnowymidanymi obrazowymi, dostępnymi w sposób operacyjny od końca 2011 roku. Powierzchnia Ziemi jestobrazowana w pięciu kanałach spektralnych. Pozyskiwane dane charakteryzują się zróżnicowaną rozdzielczością przestrzenną. Kanał panchromatyczny, zielony, czerwony i bliskiej podczerwieni (PAN, G, R, NIR) cechuje się rozdzielczością przestrzenną wynoszącą 8.2 m (nadir), natomiastrozdzielczośćprzestrzenna zakresuśredniej podczerwieni (MIR) jest zdecydowanie mniejszai wynosi 41.4 m (nadir). Zobrazowania Sich – 2, pod względem rozdzielczości przestrzennej,sązbliżone do danych obrazowych pochodzących z RapidEye, Formosat-2 i SPOT-5. Natomiast podwzględem spektralnym odpowiadajązdjęciom SPOT-5. W artykule przedstawione są podstawowe parametry zobrazowań Sich-2 a także podane zostały przykłady wykorzystania ichw teledetekcyjnych badaniach powierzchni Ziemi. Sąto wyniki prac prowadzonych przez firmę Dniprocosmos S.C., która specjalizuje sięw teledetekcji satelitarnej oraz jest dystrybutorem zdjęć satelitarnych. Zespół Obserwacji Ziemi w Centrum Badań Kosmicznych PAN pozyskałorazprzeanalizowałjedno z pierwszych zdjęćSich-2 obrazujących obszar Polski. Na podstawie scenyobejmującej obszar okolic Lublina wykonano m.in. ocenę możliwości interpretacyjnych. W siedmiostopniowej skali MSIIRS (Multispectral Imagery Interpretability Rating Scale) analizowane zobrazowanie zakwalifikowano na poziomie 3.

Cały artykuł.