Multifraktalna analiza zobrazowań satelitarnych

Projekt realizowany dzięki wsparciu Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (grant NN 526 1568 40). Jego celem naukowym jest ocena możliwości zastosowania zaawansowanego formalizmu multifraktalnego do analizy zobrazowań satelitarnych. W ramach projektu planuje się wykonanie szeregu prac mających na celu m.in.: rozwój metod i modeli multifraktalnych pod kątem zobrazowań satelitarnych, zastosowanie funkcji multifraktalnych do analizy zmian, klasyfikacji i segmentacji danych teledetekcyjnych. Podjęta zostanie również próba zautomatyzowania procesu wydobywania wiedzy ze zobrazowań (Image Data Mining) istotnego dla wielu aspektów teledetekcji.

Główny badacz: dr Anna Wawrzaszek.

Czas trwania projektu: od czerwca 2011 r. do maja 2014 r.

Obrazy multifraktalne: /multifraktale/