Obserwacje Ziemi w parkach narodowych

W dniach 10-12 października 2012 roku odbyły się w Zakopanym siódme warsztaty organizowane przez Tatrzański Park Narodowy. Tematem przewodnim tej edycji warsztatów współorganizowanych przez Centrum Badań Kosmicznych oraz Katedrę Geoinformatyki i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego, było wykorzystanie teledetekcji i fotogrametrii w działaniach związanych z ochroną przyrody. W czasie sesji referatowych CBK zaprezentowało podstawy teledetekcji satelitarnej, metodę obiektowej klasyfikacji obrazów, detekcję zmian na zdjęciach satelitarnych, a także zagadnienie teledetekcyjnej oceny zagrożenia pożarowego lasów.

Na zaproszenie CBK wykład pt. „Zastosowanie teledetekcji w parkach narodowych w Czechach” wygłosił Premysl Stych reprezentujący Uniwersytet Karola w Pradze, jednego z partnerów w projekcie Geonetcab.

Drugiego dnia konferencji CBK przeprowadziło szkolenia z podstaw oprogramowania eCognition służącego do obiektowej klasyfikacji obrazów. W szkoleniach praktycznych wzięło udział ponad 20 osób, natomiast w całych warsztatach ok. 130 osób reprezentujących różne instytucje związane z ochroną środowiska, a także przedstawiciele środowisk naukowych oraz firm prywatnych.