Pokrywa śnieżna

Pokrywa śnieżna jest jednym z najbardziej charakterystycznych wyznaczników pory zimowej. Jej obecność wpływa na zmianę struktury bilansu energii – śnieg odbija dużo więcej promieniowania niż niepokryta śniegiem roślinność, co powoduje ochładzanie atmosfery. Jednocześnie pokrywa śnieżna jest formą retencji wody, uwalnianej do środowiska z nastaniem wiosny lub nadejściem odwilży. Pojawienie się śniegu wpływa także na nasze codzienne życie – „ataki” zimy znacząco utrudniają komunikację, a szybko topniejący śnieg może powodować wzrost poziomu rzeki i wiosenne powodzie.

Monitoring występowania i zmian zasięgu pokrywy śnieżnej („śnieżności zimy”) jest jednym z najbardziej podstawowych aspektów obserwacji pogody i klimatu. Centrum Badań Kosmicznych PAN obserwuje pokrywę śnieżną w Polsce na podstawie danych satelitarnych. Spojrzenie „z kosmosu” jako jedyne pozwala za jednym razem zarejestrować sytuację w całym kraju. Dla porównania tradycyjne dane zbierane na stacjach państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej mają charakter punktowy i mówią jedynie o obecności pokrywy śnieżnej w kilkudziesięciu miejscach. Sięgnięcie po dane satelitarne pozwala na uzyskanie pełnego obrazu sytuacji, co jest pomocne np. przy prognozowaniu warunków hydrologicznych dla rolnictwa lub szacowaniu wydatków związanych na odśnieżanie dróg.

Dane satelitarne dostępne w CBK PAN można wykorzystać do badań naukowych, ale i specjalistycznych analiz, realizowanych wg wytycznych współpracujących z Centrum osób, agencji czy przedsiębiorstw. Od 2011 roku publicznie dostępny jest serwis internetowy http://gmes.cbk.waw.pl/snieg/, oferujący codziennie aktualizowaną informację o zasięgu pokrywy śnieżnej w Polsce. Dostępne archiwalne dane klimatologiczne umożliwiają analizę zmienności zasięgu pokrywy śnieżnej. Materiały przygotowane są w formie popularnonaukowej, stąd nie wymagają od czytelnika wiedzy specjalistycznej z zakresu klimatologii czy też teledetekcji satelitarnej.