Portal dedykowany rynkowi obserwacji Ziemi

Portal został stworzony w ramach realizacji projektu EOPOWER (Obserwacje Ziemi czynnikiem stymulującym wzrost gospodarczy) 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Celem projektu jest promocja produktów i narzędzi informatycznych, które są opracowywane i stosowane dla celów satelitarnej obserwacji Ziemi.

Działania te wpisują się w ramy europejskiej polityki zrównoważonego rozwoju. Celem jego istnienia jest umożliwienie gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji związanych z  innowacyjnymi pomysłami, opisami dobrych praktyk, z wymianą doświadczeń oraz przykładami projektów zakończonych sukcesem. Celem portalu jest z jednej strony funkcja edukacyjna, jak również funkcja łączącą, pośredniczącą i umożliwiającą kontakty między różnymi podmiotami. Zbierane w ten sposób dane staną się częścią bazy danych portalu GEOSS (The Global Earth Observation System of Systems).

Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia portalu  http://eopower.cbk.waw.pl/pl