Projekt EOTiST na konferencji IALE 2022 European Landscape Ecology Congress

Podczas największej europejskiej konferencji dotyczącej ekologii krajobrazu, zaprezentowane zostaną wyniki projektu EOTiST, koordynowanego przez CBK PAN.
Konferencja IALE 2022 European Landscape Ecology Congress odbędzie się w dniach 11-15 listopada 2022r. Lista prezentacji naukowców z Zakładu Obserwacji Ziemi: