Przedsiębiorco, korzystaj z technologii satelitarnych

Zespół Obserwacji Ziemi CBK PAN wziął udział w serii konferencji “Przedsiębiorco, korzystaj z technologii satelitarnych” organizowanych przez Europejską Unię Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej – UNICORN. Celem imprez było pokazanie perspektyw rozwoju dla innowacyjnych MSP i samorządów terytorialnych w kontekście przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Przystąpienie Polski do ESA rozpoczyna nową erę dla polskiego przemysłu, otwierając mu dostęp do najwyższych technologii i programów międzynarodowych.

Zastosowanie najnowszych technologii satelitarnych ma kluczowy wpływ na przyspieszenie rozwoju innowacyjnych sektorów gospodarki oraz podniesienie jakości rozwiązań stosowanych w przemyśle i usługach.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały możliwości wykorzystania i finansowania osiągnięć satelitarnych w jednostkach naukowych oraz w sektorze prywatnym i publicznym (m.in. w geodezji, kartografii, bezpieczeństwie i ratownictwie). Była to również okazja do nawiązywania kontaktów na płaszczyźnie nauka-biznes-samorząd.

Dotychczasowe konferencji odbyły się:

Warszawa – 7 maja 2012

Kraków –  12 września 2012

Katowice – 26 września 2012 (w ramach II Europejskiego Kongresu MSP)

Wrocław – 2 października 2012

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: http://unicorn-sme.org/index.php