Satelitarna lekcja klimatu

19 i 20 września 2012 w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN) odbyły się warsztaty dla nauczycieli biorących udział w międzynarodowym programie GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment), realizowanym w Polsce przez Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa.

Celem warsztatów było wprowadzenie nauczycieli w zagadnienia satelitarnych badań klimatu Ziemi. Wiedza ta jest niezbędna do realizacji jednego z projektów GLOBE – „Satelitarnej lekcji klimatu”. Projekt ten zakłada opracowanie przez nauczycieli scenariuszy lekcji dotyczących zagadnień klimatologii, a wykorzystujących satelitarne obserwacje jako zasadnicze źródło informacji o środowisku atmosferycznym. Tym samym uczniowie zapoznają się z najnowocześniejszymi technikami w badaniach Ziemi, jednocześnie poznając podstawy klimatologii.

Scenariusze zostaną opracowane dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Po zakończeniu projektu dostęp do scenariuszy będzie miał każdy uczeń i nauczyciel w Polsce. Naukowcy z Zespołu Obserwacji Ziemi w CBK PAN są partnerami merytorycznymi „Satelitarnej lekcji klimatu” w ramach projektu GEONetcab.

Program GLOBE jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Więcej informacji o projekcie:  http://globe.gridw.pl/projekty/badawcza-kampania-klimatyczna/modul-c