Seminarium polsko-ukraińskie

Zdjęcie grupowe uczestników w seminarium

Zespół Obserwacji Ziemi, w ramach realizowanego projektu EOPOWER zorganizował seminarium, w którym udział wzięli przedstawiciele instytucji naukowych oraz pozarządowych z Polski i Ukrainy, tj.: Centrum Badań Kosmicznych Ziemi Ukraińskiej Akademii Nauk, Ukraiński Narodowy Uniwersytet Życia i Nauk o Środowisku, ULRMC, Wojskowa Akademia Techniczna, Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa, Instytut Technologiczno- Przyrodniczy, Politechnika Warszawska. Seminarium odbyło się w siedzibie Centrum Badań Kosmicznych PAN w dniach 5 i 6 września 2013 roku.

Dr. Sc. Prof. Svitlana Kokhan przedstwiając działania Uniwersytetu Narodowego Życia i Środowiska z Ukrainy

Celem spotkania było omówienie obszarów aktywności każdej z instytucji oraz wskazanie potencjalnych działań, które mogłyby być realizowane we współpracy z uczestnikami seminarium. W trakcie dyskusji zostało przedstawionych kilka ciekawych pomysłów naukowych i edukacyjnych. Jednym z nich będzie przeprowadzenie wykładów dotyczących teledetekcji pomiędzy polskimi a ukraińskim instytucjami edukacyjnymi, które odbędą się w najbliższym roku akademickim.

Prezentacja Zespołu Obserwacji Ziemi oraz działań Centrum Badań Kosmicznych:

{source}<iframe src=”https://docs.google.com/presentation/d/1gQqwTcVC4NCOng5nbrXNJkISXeJhmGE8LjhJdkDLus0/embed?start=false&loop=false&delayms=10000″ frameborder=”0″ width=”550″ height=”442″ allowfullscreen=”true” mozallowfullscreen=”false” webkitallowfullscreen=”false”></iframe></iframe></iframe>{/source}