Seminarium Sekcji Teledetekcji KBKiS PAN, 28 maja 2018

„Obserwacje satelitarne, przykłady zastosowań, część II”

Seminarium odbędzie się 28 maja 2018 o godzinie 12:00 w siedzibie Centrum  Badań  Kosmicznych  PAN,  Bartycka 18A w Warszawie.

Zaplanowane są cztery referaty:

1. Automatyczne rozpoznawanie upraw w systemie CheckGREEN.

Joanna Pluto-Kossakowska (PW, WIZIPISI), Robert Pośnik, Tomasz Berezowski (WIZIPISI)

2. Projekt AF3 – nowe narzędzia i metody teledetekcyjne w ochronie pożarowej terenów leśnych.

Edyta Woźniak (CBK PAN)

3. Wykorzystanie technologii satelitarnych w zakresie optycznym w procesie monitorowania i zarządzania obszarami leśnymi – nowe rozwiązania technologiczne i możliwości.

Piotr Wężyk (UR Kraków)

4. Klasyfikacja form pokrycia terenu na wieloczasowych zdjęciach Sentinel-2, projekt S2GLC.

Stanisław Lewiński (CBK PAN)

 

Zapraszamy!

Szczegółowy program