Seminarium Sekcji Teledetekcji KBKiS PAN, 2 czerwca 2015

„Monitoring satelitarny w skali całego kraju”

Seminarium odbędzie się 2 czerwca 2015 o godzinie 10:30 w siedzibie Centrum  Badań  Kosmicznych  PAN,  Bartycka 18A w Warszawie.

Zaplanowane są cztery referaty:

 

1. Zastosowanie informacji z satelity NOAA/AVHRR oraz SPOT-VEGETATION dla rolnictwa – przykład dla Polski i Europy.

Katarzyna Dąbrowska-Zielińsk, IGiK.

2. Wykorzystanie danych satelitarnych w monitoringu Bałtyku w ramach systemu SatBałtyk.

Adam Krężel, Uniwersytet Gdański.

3. Monitoring atmosfery i hydrosfery z wykorzystaniem satelitów meteorologicznych.

Piotr Struzik, IMiGW Kraków.

4. Automatyczny system monitoringu powierzchni ziemi – dane MODIS.

Stanisław Lewiński, CBK PAN.

 

Czas trwania seminarium: ok. 2 godziny

Zapraszamy!

Zaproszenie: ST KBKiS 2 czerwca 2015.pdf