VII Ogólnoposkie Seminarium Geoinformatyczne

Stanisław Lewiński podczas referatu przedstawiając Automatyczny serwis WEB monitoringu środowiska.

W dniach 11-13 września obyło się 7 Ogólnopolskie Seminarium Geoinformatyczne (OSG) na wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim. Tegoroczne spotkanie dotyczyło tematu „Geoinformatyka jako zintegrowane narzędzie badań przestrzennych”. Wygłoszono na nim ponad 50 referatów i zaprezentowano ponad 30 posterów.

Krzysztof Stopa podczas referatu przedstawiając IncSIM, narzędzie do obliczania wskaźników krajobrazu

Zespół Obserwacji Ziemi aktywnie uczestniczył w seminarium prezentując aż 6 referatów, w których przedstawiona była zarówno aktualna sytuacja geoinformatyki, jak również kierunki badań oraz rozwój różnych aplikacji realizowanych ostatnio w zespole. Prezentowane były następujące referaty:

  • Dr hab. inż. Stanisław Lewiński – Rola teledetekcji w geoinformatyce.
  • Wawrzaszek Anna, Krupiński Michał, Aleksandrowicz Sebastian, Drzewiecki Wojciech – Zastosowanie opisu multifraktalnego w analizie zobrazowań satelitarnych.
  • Dr Woźniak Edyta, Włodek Kofman, Stanisław Lewiński, Paweł Wajer – Zastosowanie dekompozycji polarymetrycznych danych SAR – analiza rozróżnialności klas.
  • Mgr inż. Nowakowski Artur – Klasyfikacja zabudowy metodą ADABOOST.M1
  • Dr hab. inż. prof. CBK PAN Lewiński Stanisław, dr Edyta Woźniak, Adam Włodarkiewicz, Krzysztof Stopa –Automatyczny serwis WEB monitoringu środowiska.
  • Stopa Krzysztof – IncSIM, narzędzie do obliczania wskaźników krajobrazu na podstawie sklasyfikowanych zdjęć satelitarnych.