Zapraszamy na XXV Ogólnopolską Konferencję Fotointerpretacji i Teledetekcji

Konferencja odbędzie się w dniach 28-30 listopada 2022 i zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym.
Tematyka konferencji obejmuje wszystkie aktualne zagadnienia teledetekcji satelitarnej i lotniczej oraz zastosowaniadanych obrazowych, a szczególnie w następujących dziedzinach: gospodarka przestrzenna, analiza obszarówzurbanizowanych i klimat miast, dobre praktyki w samorządach, klasyfikacja pokrycia i użytkowania terenu, detekcjazmian, nowe techniki przetwarzania danych i analiz, usługi ekosystemowe, rolnictwo, gospodarka leśna,bioróżnorodność i ochrona środowiska, klimatologia satelitarna, zastosowania hydrologiczne, badanie mórz i strefyprzybrzeżnej, badania śniegu i lodu, badania archeologiczne i analizy historyczne, zarządzanie kryzysowe i inne.

Więcej szczegółów mogą Państwo znaleźć: